Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
13-10-2023

Burmistrz Miasta Lubań zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Roczny program współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

KONSULTACJE PROJEKTU

 „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2024 ROK”

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) do udziału w konsultacjach projektu rocznego programu współpracy na 2024 rok.

Termin konsultacji ustala się od dnia 16 października 2023 r. do dnia 31 października 2023 r.

Opinie i uwagi do  projektu  programu należy zgłaszać na formularzu, który wraz z projektem rocznego programu współpracy na 2024 rok dostępny jest:

  • na stronie luban.pl w zakładce miasto/konsultacje społeczne,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje obywatelskie,
  • w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań przy ul. Mickiewicza 6, II piętro, pokój nr 7,
  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 9.

Wypełnione formularze konsultacji projektu rocznego programu współpracy na 2024 rok należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2023 roku na adres siedziby Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań (Biuro Obsługi Interesanta) bądź na adres poczty elektronicznej: boi.um@miastoluban.pl

 

Burmistrz Miasta Lubań

Arkadiusz Słowiński

                                                                       

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...