Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
08-01-2015

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Lubań w roku szkolnym 2013/2014 wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zadania oświatowe Gminy Miejskiej Lubań wynikają w szczególności z postanowień:
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 593 z późn. zm.) – w art. 7 ust. 1 – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy.

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
- zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów;
- zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej;
- zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej;
- wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
- wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w danym zakresie.

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2014 r., poz. 191)
- stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli;
- wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno - wychowawczym.
 

plik do pobrania: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Lubań za rok szkolny 2013/2014.
 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...