Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
29-11-2022

Zgłoszenia dotyczące obszaru całego miasta Lubań przyjmowane są w dni robocze Straży Miejskiej w Lubaniu pod numerem telefonu
(75) 64 64 442
lub
604 758 333
fax: (75) 64 64 443

Zgłoszenia pisemne można kierować na adres:

Straż Miejska w Lubaniu

Plac Lompy 1, 59-800 Lubań

strazmiejska@miastoluban.pl

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej w Lubaniu za pomocą poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy. Korespondencja, nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

Straż Miejska w Lubaniu działając na podstawie: art. 54§1 w związku z art. 37 §1 i art. 41 kpow oraz art. 121, 147§3 i 5, 148, 150, 151, 153§3, 154, 171 kpk. ma prawo wezwać każdą osoba zgłaszającą interwencję w celu przesłuchania jej w charakterze świadka.

Uprzedzamy o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie (art. 234 kk) oraz za bezprawne wywołanie alarmu lub blokowanie telefonicznego numeru alarmowego (art. 65 kw)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...