Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
17-11-2022

W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE CD.

39

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Platerówce

Platerówka 20

gops_platerowka@interia.pl
tel. 75 722 16 90
Pon: 8:00-16:00
Wt - Pt:
7:00-15:00
mieszkańcy Gminy Platerówkla
40 Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy w Lubaniu

Lubań, ul. 7 Dywizji 14 (przybudówka)

tel. 75 646 44 55

Konsultant:
wt-czw: 8:00-14:00

 

II środa miesiąca godz: 15:00-18:00
– terapeuta z zakresu uzależnienia od narkotyków

 

Wt: 14:30-18:30
– terapeuta z zakresu uzależnienia od alkoholu

czw:14:00-19:00
pt: 10:00-13:00
– psycholog, specjalista ds. przemocy

Radca Prawny:
I raz w miesiącu

mieszkańcy Miasta Lubań
41

Sąd Rejonowy w Lubaniu – Zespół Kuratorski

Lubań,
pl.3-go Maja 12

tel. 75 646 46 20
      75 646 46 13

https://luban.sr.gov.pl
kuratorzy@luban.sr.gov.pl

Pon, Śr:
9:00-15:00
Pt: 9:00-12:00

 -
42  

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„ Niebieska linia”
 Państwowa Agencja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Al._Jerozolimskie_155
02-326 Warszawa
 

www.niebieskalinia.info biuro@niebieskalinia.pl

tel. 800 120 002
Bezpłatna infolinia

 

Pn – Sob: 8:00-22:00

Ndz i święta: 8:00-16:00
dla osób doświadczających przemocy domowej

W RAMACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

43

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku

Smolnik 22

www.pcpr.luban.bip.net.pl

tel. 75 721 67 15
794 591 334
Całodobowo dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu
44

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubaniu

Lubań ul. Mickiewicza 2

zkcentrum@powiatyluban.pl luban@czkw.wroc.pl

tel. 75 64 64 357

75 64 64 397
Całodobowo  -

DLA BEZROBOTNYCH

45

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu

Lubań ul. Lwówecka 10

http://www.pupluban.pl/ pup@powiatluban.pl

 

tel. 75 722-25-48
      75 722-35-19
      75 722-32-78

Pon – Czw: 7:15– 15:30

Pt: 7:15 - 14:15

Przyjęcia interesantów Pon – Pt:
8:00 – 14:00

 

osoby uprawnione na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

46  

Sąd Rejonowy w Lubaniu
oraz jw. pkt. 29-32

Lubań
pl. 3-go Maja 12 

 

p.informacyjny@luban.sr.gov.pl

tel. 75 64 64 621

Pon-Pt: 7:15-15:15

 -

 Z ZAKRESU SPRAW KONSUMENTÓW

47

Starostwo Powiatowe w Lubaniu

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Lubań
ul._Mickiewicza_2

konsumenci@powiatluban.pl

tel. 75 64 64 359

_Pon,_Śr,_Czw:_
7:30-15:30

Wt: 7:30-17:00

Pt: 7:30-14:00
mieszkańcy Powiatu Lubańskiego
48

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

https://www.uokik.gov.pl/
porady@dlakonsumentow.pl

 Infolinia konsumencka (prowadzona przez Federację Konsumentów)
tel. 801 440 220
22 290 89 16

Pn – Pt:
8:00-18:00
 -

 Z ZAKRESU PRAW DZIECKA

49

Rzecznik Praw Dziecka

dziecięcy telefon zaufania


ul.Chocimska_6
00-450 Warszawa

https://brpd.gov.pl rpd@brpd.gov.pl

tel. 22 583 66 00

Bezpłatna infolinia
Pn – Pt:
8:15-16:15
każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem

 PRAWO PACJENTA

 50

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.

Lubań
ul. Zawidowska 4

sekretariat@lcm-luban.pl http://lcm-luban.pl

tel. 75 725 31 00
75 721 39 20

 ___Całodobowo____   mieszkańcy Powiatu Lubańskiego
 51

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro RPP

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

https://www.bpp.gov.pl kancelaria@rpp.gov.pl

tel. 800 190 590
     22 532 82 50

Pn – Pt: 8:00-18:00

Przyjęcia interesantów:
Pon: 9:00-18:00
Wt-Pt: 9:00-15:00

-każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 52

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala

ul._Rakowiecka_26/30 

02 - 390 Warszawa

http://www.nfz.gov.pl kancelariaelektroniczna@nfz.gov.pl 

Infolinia Dolnośląskiego
Oddziału Wojewódzkiego:
tel. 800 190 590

Pn- Pt: 8:00-16:00

-każda osoba objęta ubezpieczeniem lub

zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym
 53

 

Rzecznik_Praw_Osób Niepełnosprawnych

 

ul. Żurawia 4 A,
00-503 Warszawa

KORESPONDENCJA
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

 

  http://www.niepelnosprawni.gov.pl          sekretariat.bon@mrpips.gov. pl

tel. 538 117 590

Pn - Pt: 8:00-17:00  

osoby_niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

 PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 54

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lubaniu

Lubań
ul._Łokietka_13

tel. 22 560 16 00   Pon: 8:00-17:00 
Wt – Pt: 8:00-15:00
-klienci ZUS
 55

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lubaniu

Lubań ul. Armii Krajowej 30

luban(at)krus.gov.pl tel. (75) 722 84 13

Pon – Pt: 7:00-15:00

Stanowiska ds. obsługi interesantów:

Pn, Wt, Czw, Pt:_7:30_-14:30

Śr: 7:30-15:45
-klienci KRUS
 56

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

https://bip.zus.pl/o-zus/kontakt/ 

tel. (22) 560 16 00

 

Pn – Pt: 7:00-18:00  

-ubezpieczeni, 

-płatnicy, 

-lekarze

PRAWO PRACY

57

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)


 

Główny Inspektorat Pracy
ul.Barska 28/30 02_315_Warszawa

Oddział w Jeleniej Górze ul. Wincentego Pola 8a

www.bip.pip.gov.pl
kancelaria@gip.pip.gov.pl

tel. 801 002 006
      22 39 18 215

jelenia-gora@wroclaw.pip.gov.pl
tel. 75 752 68 71
 -  -

PRAWO PODATKOWE

 58

Urząd Skarbowy w Lubaniu

Lubań
ul. Stara 1

http://www.dolnoslaskie.kas. gov.pl/urzad-skarbowy-w- lubaniu

us.luban@mf.gov.pl
tel. 75 722-91-10

Pon: 8:00-18:00
Wt-Pt: 9:00-15:00

 -
 59

Krajowa Informacja Skarbowa

ul.Teodora Sixta 17,

43 - 300
Bielsko-Biała

www.kis.gov.pl

tel. 801 055 055

z tel. stacjonarnych
(22) 330 03 30

z tel. komórkowych.
+ 48 (22)33 00 330

z tel. zagranicznych.
Pn-Pt: 8:00-18:00  

 DLA OSÓB W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

 60

Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych)

Ul. Nowogrodzka 47A
02-001 Warszawa

porady@rf.gov.pl

tel. 22333 73 26
tel. 22333 73 27

 

 

   

-osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

INNE

 61

Rzecznik Praw Obywatelskich


Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

https://www.rpo.gov.pl biurorzecznika@brpo.gov.pl

tel. 800 676 676

Pn: 10:00-18:00 

Wt-Pt: 8:00-16:00
 -
WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom
portal Ministerstwa Cyfryzacji

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubańskim w 2022 r.


1. Punkt w Lubaniu – Starostwo Powiatowe w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, pok 33, I piętro.
Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:
a) poniedziałek, środa, czwartek: 9:00-13:00,
b) wtorek: 12:30-16:30
c) piątek: 8:00-12:00

2. Punkt w Świeradowie – Zdrój - Urząd Miasta w Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35,
pok. 15, I piętro.
a) Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w następujących dniach i godzinach:
wtorek, czwartek: 9:00-13:00, za wyjątkiem ostatniego czwartku miesiąca
b) Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest w ostatni czwartek miesiąca w godzinach 9:00-13:00

3. Punkt w Leśnej - Obiekt Gminy Leśna, ul. Tadeusza Kościuszki 7, pok. 3, parter.
a) Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w następujących dniach i godzinach:
środa i piątek: 9:00-13:00, za wyjątkiem ostatniego piątku miesiąca
b) Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest w ostatni piątek miesiąca w godzinach: 9:00-13:00

4. 3. Punkt w Olszynie - Urząd Miasta Olszyna, ul. Wolności 20, I piętro, pokój 28.
a) Nieodpłatna poradnictwo prawne:
poniedziałek: 9:00-13:00, za wyjątkiem ostatniego poniedziałku miesiąca
b) Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest w ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach: 9:00-13:00

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 75 64 64 338. Codziennie w następujących godzinach:
poniadziełke, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 17:00
piątek: 7:30 - 14:00


Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...