Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
09-03-2018

Dnia 22 listopada 2017 roku pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą, a Gminą Miejską Lubań została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II/1 w Lubaniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Bezpośrednie cele projektu:

  1. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Lubaniu i związany z tym spadek emisji gazów cieplarnianych.
  2. Zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z przepisami funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lubaniu.

Cel pierwszy zostanie zrealizowany dzięki kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu (w tym termomodernizacji przegród – ścian, podłóg, stropodachu, okien i drzwi zewnętrznych, modernizacji instalacji grzewczej, instalacji cieplnej wody użytkowej i wentylacji, wykonaniu instalacji zarządzającej energią cieplną i elektryczną) wraz z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych i wymianą oświetlenia na energooszczędne dla zmniejszenia zużycia energii oświetlania budynku. Natomiast cel drugi – dzięki pozostałym robotom budowlanym zaplanowanym w ramach inwestycji.

Planowane efekty:

  • oszczędność energii cieplnej zużywanej przez obiekt,
  • oszczędność energii elektrycznej zużywanej przez obiekt,
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku,
  • poprawa jakości powietrza w mieście w związku ze spadkiem emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń wytwarzanych w trakcie eksploatacji budynku.

Wartość projektu:

6.210.880,00 PLN (słownie: sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100).

Wkład Funduszy Europejskich:

2.898.563,68 PLN (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 68/100).

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...