Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
30-11-2023

28 listopada, w Sali Rajców lubańskiego ratusza, radni spotkali się na sesji Rady Miasta Lubań.

W pierwszej kolejności radni przyjęli protokoły z sesji, które odbyły się 23 i 31 października 2023 roku. 

Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym. Tu pojawiły się pytania dotyczące m.in. wymiany oświetlenia ulicznego i bieżących awarii, na które odpowiedziała naczelniczka Wydziału Inwestycji i Modernizacji Aneta Pijanowska. Radni pytali również o realizację programu „Dostępny urząd” oraz stan prac przy krytej pływalni. Pojawiły się następnie pytania o windy w szkołach. Jeden z radnych zainteresował się, czy zmodernizowana pływalnia będzie wyposażona w windę, umożliwiającą osobom z niepełnosprawnościami wejście i wyjście z niecki basenowej. 

Radna Małgorzata Grzesiak odczytała interpelację skierowaną do burmistrza. Pismo dotyczyło okresowych braków oświetlenia w centrum miasta. 

Skarbnik Miasta Lubań Łukasz Maćkowiak przedstawił pierwsze czytanie budżetu Gminy Miejskiej Lubań na 2024 rok. 

Następnie radni zajęli się uchwałami dotyczącymi:

  • powołania Rady Programowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu,
  • przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok,
  • zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia,
  • warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
  • zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych,
  • zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Powyższe uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. 

Przed głosowaniem dotyczącym uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2024 rok, radni dyskutowali nad zasadnością wprowadzanych podwyżek. Po zmianach stawka podatku od budynków mieszkalnych wyniesie 1,15 zł/m2 powierzchni użytkowej. 

Kolejne uchwały – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok oraz zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Lubań na 2023 rok - zostały podjęte jednogłośnie.

Po zmianach plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Lubań wynosi 122.429.372,76 zł, natomiast plan wydatków wynosi 134.815.549,35 zł. 

Ostatnią w tym roku sesję zaplanowano na czwartek 28 grudnia. 

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...