Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
08-09-2021

Lubań, 06.09.2021 r.

 

PU.8135.58.2021

 

KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta Lubań

Burmistrz Miasta Lubań informuje, że trwają prace nad przygotowaniem projektu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2022 rok”.

Program ten zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii obejmuje działania mające na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc prawną i psychospołeczną dla rodzin osób uzależnionych, a w szczególności ochronę przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Działania te powinny być zgodne z celami operacyjnymi określonymi w Narodowym Programie Zdrowia.

ZAPRASZAM

Organizacje, instytucje oraz inne podmioty zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz problematyką narkomanii do składania propozycji zadań i współpracy
w tym obszarze.

Złożone propozycje zostaną poddane analizie i weryfikacji pod kątem zawartości merytorycznej i zgodności z zadaniami ustawowymi, planowanymi do realizacji w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2022 rok.

Ww. propozycje proszę składać do dnia 27.09.2021 roku w Biurze Obsługi Interesanta
w Urzędzie Miasta Lubań przy ulicy 7 Dywizji 14, w godzinach pracy Urzędu lub pocztą elektroniczną na adres boi.um@miastoluban.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Pełnomocnika ds. uzależnień i patologii społecznych w Urzędzie Miasta Lubań, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając zapytanie na adres monika.chojnowska@miastoluban.pl.

 

                                                                                    

Z up. Burmistrza

Mateusz Zajdel

Zastępca Burmistrza

 

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...