Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
14-12-2020

Ogólne zasady korzystania z obiektów sportowych w tym krytej pływalni „Laguna”, hali sportowej oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lubaniu, w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Zasady ogólne:

 1. W trosce o dobro naszych klientów, w związku z zagrożeniem wywołanym pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się do odwołania zasady korzystania z obiektów sportowych w okresie pandemii, które obowiązują wszystkich użytkowników.
 2. Wejście na teren obiektów oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych w regulaminach i niniejszych zasadach.
 3. Udział publiczności w zajęciach oraz sposób korzystania z obiektów sportowych regulują aktualne akty prawne dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2.
 4. Zabrania się korzystania z obiektów sportowych osobom z potwierdzoną infekcją COVID-19, osobom przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek infekcji, w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz gorączką. Pracownicy MOSiR mają prawo odmówić wejścia takiej osobie.
 5. Przed wejściem na teren obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone i oznakowane dozowniki.
 6. Na terenie wszystkich obiektów obowiązuje zasada dystansu społecznego utrzymywania  odległości od innych osób, w szczególności dotyczy to: korytarza głównego przed kasą, stanowiska przy kasie, szatni ubraniowej i zmiany obuwia, przebieralni męskiej, przebieralni damskiej, przebieralni dla osób niepełnosprawnych, strefy natrysków, toalet, niecki basenu sportowego wraz z torami, niecki basenu rekreacyjnego wraz z brodzikiem, plaży wokół niecki basenu.
 7. Z obowiązku stosowania zasady zachowania dystansu społecznego w stosunku do siebie mogą być zwolnione osoby wspólnie zamieszkujące. Jednakże osoby te razem są zobowiązane zachować dystans od pozostałych użytkowników.
 8. Na terenie wszystkich obiektów obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy obiektu są zobowiązani do bezzwłocznego opuszczania obiektu, pomieszczeń po zakończeniu korzystania z usług.
 9. Każdy użytkownik ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej na całym terenie obiektów do momentu przebrania się.
 10. Po przebraniu się każdy ma obowiązek pozostawienia swojej maseczki, zabezpieczonej w osobistym plecaku lub torbie. Zabrania się pozostawiania maseczek niezabezpieczonych.
 11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad korzystania, a w szczególności do poleceń pracowników MOSiR oraz zarządcy obiektu.
 12. W przypadkach nie ujętych w niniejszych zasadach obowiązują zapisy regulaminów obiektów.

 Korzystanie z krytej pływalni „Laguna”

 1. Przy kasie w kierunku wejścia oraz wyjścia z basenu może znajdować się po jednej osobie z każdej strony (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących). Klienci zobowiązani są zachować odpowiedni dystans w kolejce do kasy zarówno przy wejściu jak i wyjściu oraz respektować komunikaty i oznaczenia.
 2. Zaleca się dokonywania płatności kartą płatniczą.
 3. Jednocześnie na hali basenowej może przebywać 38 osób wraz z opiekunami.
 4. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jednego opiekuna prowadzącego zajęcia.
 5. Wejścia na pływalnię grup zorganizowanych odbywają się o określonych godzinach, zgodnie z harmonogramem.
 6. Pomiędzy wejściami grup wyznaczona jest przerwa, podczas której pracownicy MOSiR przeprowadzają dezynfekcję.
 7. Po każdej grupie, kluczyki od szafek są dezynfekowane.
 8. Prowadzący zajęcia ma obowiązek nadzorować pobyt grupy w przebieralni oraz wprowadzić grupę na hale basenową.
 9. Prowadzący zajęcia po ich zakończeniu ma obowiązek wyprowadzić grupę z hali basenowej, nadzorować pobyt w przebieralni i odprowadzić grupę do szatni ubraniowej.
 10. Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem na halę basenową.
 11. Po opuszczeniu niecki basenu, przejściu przez natryski do przebieralni każdy ma obowiązek w pierwszej kolejności nałożyć maseczkę, a następnie przebrać się, suszyć włosy i opuścić strefę płatną w maseczce ochronnej.

 Korzystanie z hali sportowej, boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz innych obiektów sportowych

 1. Korzystanie z obiektów wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr tel. 736865060 lub 736865061.
 2. Hala sportowa oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią udostępniane jest według wcześniej ustalonego harmonogramu rezerwacji.
 3. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę.
 4. Rezerwacje obiektów mogą zostać odwołane, o czym korzystający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Pomiędzy wejściami grup wyznaczona jest przerwa, podczas której pracownicy MOSiR przeprowadzają dezynfekcję.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...