Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
24-04-2017

Kto powinien złożyć deklarację, a kto zapewnia worki i pojemniki, na co idą pieniądze z opłat za odpady – „rewolucja śmieciowa” weszła 3 lata temu, a wciąż jest sporo wątpliwości. Wyjaśnia je Izabela Janik, kierowniczka Referatu ds. Opłat za Zagospodarowanie Odpadów UM Lubań.

- Od czego się zaczyna? Firma lub osoba wprowadza się do lokalu, i co dalej?

Wszystko reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nią, trzeba złożyć do Burmistrza Miasta Lubań deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powinien to zrobić – to ważne – właściciel nieruchomości.  Termin to 14 dni. Liczymy je na dwa sposoby. Jeśli chodzi o wszelkie lokale mieszkalne, 14 dni liczymy od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku firm i instytucji liczymy 14 dni od momentu powstania na danej nieruchomości odpadów. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

- A jeśli wprowadzimy się do budynku wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej?

Wtedy obowiązki właściciela wypełnia wspólnota mieszkaniowa (wspólnota powyżej siedmiu lokali) albo spółdzielnia mieszkaniowa. To wspólnota składa deklarację do Urzędu Miasta. 

- Co jeśli zmieni się nasza sytuacja życiowa i w gospodarstwie przybędzie lub ubędzie osób – gdy rodzi się dziecko, domownik się wyprowadza na stałe lub umiera?

W takich sytuacjach do wszystkich formalności, które trzeba załatwić, dochodzi złożenie nowej deklaracji. Wysokość opłaty musi być naliczona na nowo. Nową deklarację powinien złożyć właściciel nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

- Czy koniecznie trzeba składać deklarację osobiście?

Można zrobić to przez pełnomocnika. Do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie - w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową (17 zł).

- Czy będą do nas przychodziły faktury, rachunki czy wezwania?

Nie. Właściciel otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego i powinien uiszczać opłatę bez wezwania do 15. dnia każdego miesiąca (płatne „z dołu”, za poprzedni miesiąc).

- Na co idą te pieniądze?

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina finansuje z nich: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługa administracyjna tego systemu; edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

- A kto zapewnia pojemniki i worki na odpady?

Od 1 maja ubiegłego roku (2016) robi to Gmina Miejska Lubań. Chodzi o ułatwienie właścicielom nieruchomości wypełniania ich obowiązków.

-  Czy osobom płacącym za zagospodarowanie odpadów przysługują jeszcze jakieś dodatkowe opcje?

Każdy, kto płaci zgodnie z deklaracją może korzystać z PSZOK-u. I to jest bardzo ważne. Jeśli mamy stare meble, odpady po remontach, porządkowaniu ogródka i mamy własny transport, to można je tam bezpłatnie wywieźć i nie trzeba czekać na żadne wystawki. PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się przy Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu (tel. 75 671 12 52). Punkt jest czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:00-18:00 oraz w soboty w godz. 9:00-15:00 (nieczynne w środy i niedziele).

RASTER
Co można zostawić w PSZOK?

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.) – w każdej ilości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (drobny gruz) – jednorazowo w ilości do 300 kg,
 • odpady zielone – jednorazowo w ilości do 100 kg,
 • zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, żarówki, jarzeniówki, lampy sodowe – w każdej ilości,
 • zużyte opony – jednorazowo w ilości do 5 sztuk,
 • przeterminowane leki – w każdej ilości,
 • opakowania po chemikaliach i chemikalia, w tym pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp. –  w każdej ilości,
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,
 • papier i tektura – w każdej ilości,
 • metal – w każdej ilości,
 • tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
 • szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości,
 • opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
 • odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – w każdej ilości,
 • odzież – w każdej ilości,
 • tekstylia – w każdej ilości,
 • papa – w każdej ilości,
 • styropian – w każdej ilości.

Wszelkie informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami (m.in. harmonogram wywozu odpadów, poradnik segregacji odpadów) znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubań w zakładce www.luban.pl/ekologiczny-luban oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gospodarka Odpadami. Ponadto szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Referatu ds. Opłat za Zagospodarowanie Odpadów Urzędu Miasta Lubań, mieszczącego się przy ul. 7 Dywizji 14 (przybudówka, I piętro), tel. 75 64 56 600.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...