Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
14-01-2012
URZĄD MIASTA LUBAŃ
ul. 7 Dywizji 14
59-800 LubańBiuro Obsługi Interesanta

Kamila Dubis - Inspektor
Piotr Sajda – Inspektor
pok. 9 tel. 75 646 44 99
e-mail: boi.um@miastoluban.pl


LINIA „POWIADOM BURMISTRZA” 75  646 44 01

  

 

Sekretariat Burmistrza Miasta Lubań
pokój nr 24, II piętro
tel. 75  646 44 00
fax. 75  646 44 05
e-mail: boi.um@miastoluban.pl 

KIEROWNICTWO URZĘDU

Burmistrz Miasta Lubań - Arkadiusz Słowiński

Z-ca Burmistrza Miasta Lubań - Mariusz Tomiczek

Sekretarz Miasta Lubań - Marzena Różańska

Skarbnik Miasta Lubań - Marian Zwierzański

Asystent Burmistrza Miasta Lubań Jan Hałakuć
pokój nr 19, II piętro
kom. 504 321 440

WYDZIAŁY, REFERATY, SAMODZIELNE STANOWISKA
URZĘDU MIASTA LUBAŃ
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału
Anna Krawiec
pok. 10, tel. 75 646 44 80


Kadry
Irena Rogoza - Z-ca Naczelnika
pok. 8, tel. 75 646 44 78

Sekretariat Burmistrza Miasta Lubań
Halina Zwierzyńska - Inspektor
pok. 24, tel. 75 646 44 00

Biuro Obsługi Interesanta
Kamila Dubis - Inspektor
Piotr Sajda – Inspektor
pok. 9 tel. 75 646 44 99

Biuro Rady Miasta
Joanna Temborowska – Inspektor
pok. 18, tel. 75 646 44 09

Archiwum Zakładowe
Maria Chorosza - Inspektor
pok. 1, tel. 75 646 44 06

Staże, praktyki zawodowe, BHP

Urszula Marzec – Inspektor
pok. 1, tel. 75 646 44 06

 

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
59-800 Lubań ul. 7 Dywizji 14

 

Główny Księgowy
Anna Kleszczyńska
pok. 14, tel. 75 646 44 14 
Księgowość budżetowa, kontrola finansowa
Grażyna Bokłak - Inspektor
Aneta Mickiewicz - Inspektor
pok. 16, tel. 75 646 44 16
Urszula Anioł - Inspektor
Małgorzata Zatoka -  Inspektor
pok. 20, tel. 75 646 44 61

Referat do spraw podatków i opłat
Agnieszka Kryłowicz
Kierownik Referatu
pok. 15, tel. 75 646 44 18

Podatek rolny i leśny
Teresa Bukowska - Inspektor
pok. 21, tel. 75 646 44 10

Opłaty za zagospodarowania odpadów
Małgorzata Nachrebecka - Inspektor
pok. 21 , tel. 75 646 44 10

Użytkowanie wieczyste gruntu
Renata Klecha-Waszczyk - Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82

Opłaty za dzierżawę, podatek od środków transportowych
Katarzyna Balicka - Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82

Egzekucja opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, mandaty
Monika Bałdowska – Inspektor
pok. 17, tel. 75 646 44 82

Podatek od nieruchomości

Zdzisława Kocur - Inspektor
Władze Szarłan - Inspektor
Julita Nowak - Inspektor
pok. 22, tel. 75 646 44 15


WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

p.o. Naczelnika Wydziału
Anna Gołos
pok. 5, tel. 75 646 44 22
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Anna Siwarska - Inspektor
Elżbieta Browarczyk - Podinspektor
pok. 4, tel. 75 646 44 21

Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości
Anna Gołos - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Zwrot podatku akcyzowego, umowy dzierżawy
w zakresie ogródków, działek rolnych
Katarzyna Biber - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Umowy dzierżawy na komórki, pomieszczenia gospodarcze, sprzedaż działek
Beata Tomaszewska - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Nadzór nad AMK, targowiskiem miejskim, zezwolenia na lokalizację kontenera, umieszczanie reklam
Kornelia Martyniak - Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

Przydział, zamiana mieszkań komunalnych, umorzenia zaległości za lokale komunalne
Joanna Jasiorowska - Podinspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24


REFERAT INFORMATYKI
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Kierownik Referatu
Ryszard Skowron
pok. 6, tel. 75 646 44 08Obsługa informatyczna
Artur Nachrebecki - Inspektor
pok. 6, tel. 75 646 44 08

 

REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

Kierownik Referatu
Janusz Grodowski

budynek ul.7 Dywizji 14
pokój 12, tel. 75 646 44 81


Zarządzanie kryzysowe
Krzysztof Kusiak – Inspektor
budynek ul. Mickiewicza 6
pok. 11, tel. 75 646 44 40

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH i URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Naczelnik Wydziału/Kierownik
Beata Serwin

pok. 3, tel./fax. 75 646 44 31Biuro dowodów osobistych
Bernadeta Medyńska - Inspektor
Halina Tomaszewska - Inspektor
pok. 1, tel. 75 646 44 41

Ewidencja ludności
Magdalena Mroczkowska-Hammerszmidt - Podinspektor
Aneta Płachcińska – Inspektor
pok.1, tel. 75 646 44 38

Urząd Stanu Cywilnego - Sprawy z zakresu urodzeń, małżeństw i zgonów

Andrzej Choroszy - Z-ca Kierownika USC
pok.5, tel. 75 646 44 32

 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

Naczelnik Wydziału
Beata Soczyńska

pok. 6, tel. 75 646 44 28
Działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Monika Chojnowska – Inspektor
pok. 7 tel. 75 646 44 26

Ewidencja działalności gospodarczej
Barbara Kończyk – Inspektor
pok. 8, tel. 75 646 44 27

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego
Emilia Werbach – Inspektor
pok. 8, tel. 75 646 44 27

Prowadzenie spraw interwencyjnych z zakresu pomocy społecznej, współpraca z jednostkami
Sylwia Krasowska - Inspektor
pok. 13, tel. 75 646 44 29

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Paula Pleśnierowicz – Inspektor
pok. 13 tel. 75 646 44 73Referat Edukacji
Kierownik
Anna Zawłocka
pok. 15, tel. 75 646 55 93Nadzór nad szkołami, sprawozdawczość z zakresu szkolnictwa, analiza potrzeb finansowych, placówek oświatowych
Magdalena Kuczyńska – Inspektor
pok. 14 tel./fax 75 646 44 33

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań

Postępowania z zakresu zamówień publicznych
Dariusz Mulko - Specjalista

pok. 4, 75 646 44 11 tel./fax. 646 44 12 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
ul. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań


Naczelnik Wydziału
Tomasz Bernacki

pok. 10, tel. 75 646 44 35


Sprawy ochrony środowiska, wycinka drzew
Joanna Czyż - Inspektor
pok. 9  tel. 75 646 44 36

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Aleksandra Fink – Inspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 36

Utrzymania zieleni miejskiej, porządku na miejskich drogach, placach i chodnikach, komunikacja miejska
Henryk Kot - Inspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 37

Gospodarka ściekowa i odpadowa, likwidacja wyrobów z azbestu, inwestycje, oświetlenie uliczne
Łukasz Preisnar - Inspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 37

Architekt
Artur Bień - Inspektor
pok. 9, tel. 75 646 44 37

Kanalizacja deszczowa, inwestycje
Marcin Kociański - Z-ca Naczelnika
pok. 4, tel. 75 646 44 34

Zajęcie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu
Arkadiusz Zamojski - Inspektor
pok. 4, tel.  75 646 44 25

Inwestycje miejskie
Natalia Jankowska - Inspektor
pok. 4, tel. 75 646 44 11

REFERAT DO SPRAW OPŁAT ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
przybudówka, I piętro

Kierownik Referatu
Izabela Janik

tel. 75 645 66 05Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Marlena Kiełdanowicz - Inspektor
Katarzyna Sandecka - Referent (zastępstwo: Marta Kaczmarek)
tel. 75 645 66 00

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...