Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
07-11-2018

W ramach realizacji projektu „Jesień dla Niepodległej” uczniowie klasy I b SP nr 2 gościli dzisiaj dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3.

Przed­szko­laczki z cie­ka­wo­ścią roz­glą­dały się po szkole i pod­pa­try­wały star­szych kole­gów pod­czas lek­cji, ale głów­nym celem wizyty było pozna­nie legendy, „O Lechu, Cze­chu i Rusie- jak powstało godło Pol­ski”. Do przed­sta­wie­nia tej histo­rii starsi kole­dzy wyko­rzy­stali teatrzyk Kami­shi­bai. Mali widzo­wie żywo reago­wali, słu­cha­jąc opo­wie­ści. A następ­nie ucznio­wie i uczen­nice z klasy I b wrę­czyli swoim gościom patrio­tyczne koty­liony.
Wspólne zdję­cia oraz wyko­na­nie pio­senki, „Serce dla Pol­ski” zakoń­czyły to miłe spo­tka­nie.

  
EC               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...