Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-11-2012

Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów powołana przez Burmistrza Miasta Lubań w celu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zapewnienia kompleksowej pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy.  

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Lubaniu przy ulicy Plac Lompy 1.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby:

1) Dorota Bliźniec – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubaniu

2) Ewa Chmura – przedstawiciel Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Lubaniu

3) Monika Chojnowska – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Lubaniu

4) Jadwiga Gruszka – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu

5) Agnieszka Jędrych – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

6) Daniel Kabanienko – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu

7) Małgorzata Nir – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu

8) Katarzyna Nowicka – przedstawiciel Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej

w Lubaniu

9) Bożena Ogrodnik – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Lubaniu

10) Małgorzata Pleszkun – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

11) Aneta Szpytma – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

12) Wioletta Szymków - przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu

13) Marzena Tomczyk – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu

14) Kamila Wolańska – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Lubaniu

15) Katarzyna Wójcik – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu

16) Anna Zawłocka – przedstawiciel Urzędu Miasta Lubań

Zadania zespołu interdyscyplinarnego

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Zespół dyscyplinarny może tworzyć tzw. grupy robocze, których skład dostosowany jest do konkretnej rodziny oraz jej indywidualnych problemów.  W skład grup roboczych mogą wchodzić członkowie zespołu interdyscyplinarnego i/lub specjaliści z dziedziny rozwiązywania problemów społecznych i rodzinnych.

Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych.

 

Osobą upoważnioną do odbioru „Niebieskiej Karty” jest Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, Pani Agnieszka Jędrych, a podczas jej nieobecności Zastępca Przewodniczącego, Pani Monika Chojnowska.

Wszelkie informacje na temat działalności Zespołu interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz procedury Niebieskiej Karty udzielane są pod numerem telefonu: 75 646 44 23 lub 75 646 44 26.

Pytania można kierować również drogą elektroniczną na adres mailowy: www.zi.mops.op.pl „

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...